Aktuelle saker

Nyttig informasjon om Bolærne-øyene

– Det ekstraordinære forbudet mot ild opphører fra i dag, fredag 30. juni, men innbyggernes ansvar for å hindre brann opphører aldri, sier brannsjef Per Olav Pettersen.

Brannsjefen takker innbyggere og sommergjester som klokelig har etterlevd det ekstraordinære forbudet.

Nå oppfordrer jeg alle til å respektere til fulle det generelle forbudet mot ild i skog og mark. Det gjelder hver sommer, sier brannsjefen.

Brannfare lokalt

Forholdene i Færder og nabokommunene Holmestrand, Horten og Tønsberg varierer stort. Enkelte steder har det kommet rotbløyte, men andre steder er det tørt. Den som tenner ild er ansvarlig for å vurdere hvor tørt det er, samt vær og vind der man er. – Du har alltid det hele og fulle ansvaret for at dine handlinger ikke fører til brann, sier Pettersen.

Unngå engangsgrill

Brannvesenet har mottatt mange hendelser med engangsgrill. Det anbefales heller til å bruke bærbare griller, med gass eller kull. Det er tryggere. Engangsgriller rett på bakken kan være risikosport, om det er tørt nede i jorda, sier brannsjefen.

Forbudt å forlate bål

Du må være helt sikker på at asken etter kull og briketter er kald før du kaster den. Spyl gjerne med vann der du tømmer den. Har du tent et lite kaffebål, må det også slukkes fullstendig før du forlater stedet. 

Sett deg inn i bål- og grillreglene

I kommunene Færder, Holmestrand, Horten og Tønsberg er all åpen brenning forbudt hele året, hjemmelet i forurensningsloven. Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i Norge. Det er noen unntak, men du må sette deg inn i reglene: