Aktuelle saker

Nyttig informasjon om Bolærne-øyene

Nye regler fra 13. mai

Nye regler fra 13. mai

På grunn av smittesituasjonen vedtok kommunen 22. april regler for gjestehavner som skal gjelde fra 1. mai 2020 frem til 10. juni 2020. Kommunens regler er endret av formannskapet den 13. mai.

les mer

Generelt bålforbud

Vi minner om det at i Norge er et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

les mer

Hundehold og båndtvang

I perioden 1. april – 20. august er det generell båndtvang etter hundelovens bestemmelser. Dette innebærer at hunden da skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

les mer