Aktuelle saker

Nyttig informasjon om Bolærne-øyene

Generelt bålforbud

Generelt bålforbud

Vi minner om det at i Norge er et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

les mer

Hundehold og båndtvang

I perioden 1. april – 20. august er det generell båndtvang etter hundelovens bestemmelser. Dette innebærer at hunden da skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

les mer