Aktuelle saker

Nyttig informasjon om Bolærne-øyene

Campinggjester og båtfolket ønskes velkommen tilbake

Campinggjester og båtfolket ønskes velkommen tilbake

Kommunens lokale forskrift om begrensninger i drift av campingplasser, gjestehavner m.m. i anledning utbrudd av Covid-19 ble opphevet den 10. juni. Det betyr at det ikke lengre gjelder noen lokale begrensninger for drift av campingplasser og gjestehavner i kommunen.

les mer

Generelt bålforbud

Vi minner om det at i Norge er et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

les mer