Legg til i vår trygge havn

Kommer du med egen båt har vi flere plasser i gjestehavnen på Østre Bolæren. Her har vi det meste av fasilitetene du måtte trenge for et trygt og hyggelig opphold.

To båter fra Fjordtaxi AS på sjøen. Foto.

Velkommen til gjestehavnen på Østre Bolæren

Gjestehavnen er åpen. Det er tilgjengelig strøm og vann ved bryggene. Servicebygget er også åpent.

Kort om gjestehavnen

Vi har dessverre ingen mulighet for å holde av plasser i gjestehavnen.

Havnegebyr 2024

1. mai–31. august 2024

 • Båt t.o.m 30 fot kr 305,–
 • Båt over 30 og t.o.m 40 fot kr 370,–
 • Båt over 40 og t.o.m. 50 fot kr 525,–
 • Båt over 50 fot kr 675,–

Per døgn. Pris inkl. strøm, vann og internett.

Havnegebyret betales i kiosken, i Kompasset Café og Restaurant i åpningstidene. Vi går rundt med betalingsterminal ca. kl. 20:00. Har du ikke betalt havneavgiften ved innkreving, tilkommer et gebyr på kr 50.

1. september–13. oktober 2024

 • Båt t.o.m 30 fot kr 205,–
 • Båt over 30 og t.o.m 40 fot kr 270,–
 • Båt over 40 og t.o.m. 50 fot kr 425,–
 • Båt over 50 fot kr 575,–

Per døgn. Pris inkl. strøm, vann og internett.

Havnegebyret betales i kiosken, i Kompasset Café og Restaurant i åpningstidene. Du kan også betale med Vipps: søk opp ”Østre Bolæren” eller nummer 247031.

Fra 14. oktober 2024

130,– per døgn uansett størrelse på båt. Pris inkl. strøm og internett.

Betaling med Vipps: søk opp ”Østre Bolæren” eller nummer 247031.

Servicetilbud i gjestehavnen

Servicebygget på Østre Bolæren

Servicebygget er nå åpnet for sesongen. Servicebygget på Østre Bolæren finner du like ved gjestehavnen og Kompasset Café og restaurant.

I servicebygget finnes det toaletter og dusjanlegg. En dusj koster 20 kroner. Automaten tar kun 20-kronemynten. Det er mulig å veksle i kiosken eller restauranten.

Tømmestasjon for båtseptik

Tømmestasjonen på Østre Bolæren er plassert på den første brygga til høyre for moloen når du kommer fra sjøsiden.

Internett

Det er gratis trådløst internett i gjestehavnen. Det trådløse nettet i gjestehavnen heter V-MAN Gjest. Se veiledning for tilkobling her

Instruks for bruk av strøm i gjestehavnen

Denne marinaen sørger for en jordet strømforsyning til din båt.

Generelt:

 1. Hvis du ikke har en skilletransformator om bord for å skille det elektriske systemet om bord i ditt fartøy fra landsystemet, kan en elektrolytisk korrosjon ødelegge fartøyet ditt eller fartøy i nærheten.
 2. Forsyningspenningen er 230V/50Hz, forsynt over stikkontakter i samsvar med NEK EN 60309-2.
 3. Det skal tas forholdsregler for å hindre at den fleksible tilknytningsledningen faller i vannet ved frakobling. Dersom tilknytningsledningen faller i vannet, skal den kontrolleres av en fagmann da den kan være farlig å benytte etterpå.
 4. Bare én fleksibel tilknytningsledning skal tilkobles én stikkontakt.
 5. Bare ett fartøy kan tilkobles én stikkontakt.
 6. Den fleksible tilknytningsledningen skal være i én lengde uten skjøter/skjøtesett, og koblingskontaktene skal være i god stand.
 7. Fuktighet, støv eller salt i inntaket på fartøyet kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, og gjør det rent og tørk det, hvis nødvendig, før det tilkobles til havnens forsyningssystem.
 8. Det er farlig for ikke-sakkyndige personer å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Hvis det oppstår vanskeligheter, så ta kontakt med havneverten i gjestehavnen eller Færder kommune på tlf. 33 39 00 00.

Ved ankomst:

 1. VIKTIG! Koble fra alt forbrukerutstyr om bord.
 2. Undersøk tilkoblingsledningen og skjøtekontaktene for å forsikre deg om at de er uskadde og i god stand.
 3. Tilknytt den fleksible ledningen først til inntaket om bord og deretter til kontakten på land.
 4. Forsikre deg om at tilknytningskabelen er plassert slik at den ikke vil bli ødelagt og ikke vil medføre fare for andre personer.

Ved avreise:

 1. VIKTIG! Koble fra alt forbrukerutstyr om bord.
 2. Trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord.
 3. Sett på lokket på inntaket om bord for å forhindre inntrenging av vann.
 4. Kveil opp tilkoblingsledningen og forviss deg om at plugg og koblingskontaktene er rene og tørre, og plasser tilkoblingsledningen på et tørt sted hvor den ikke blir ødelagt.

  Instructions for connection to the shore supply

  This marina provides a direct, earthed, connection to the shore supply.

  General:

  1. Unless you have an isolating transformer fitted on board to isolate the electrical system on your vessel from the shore supply, there is an increased risk of galvanic corrosion (electrolysis) damaging your vessel or other vessels near by.
  2. The supply voltage at this marina is 230V/50Hz, supplied by socket-outlets complying with NEK EN 60309-2.
  3. Measures should be taken to prevent the connecting flexible cable or the connectors from falling into the water during connection and disconnection. If the connecting flexible cable is fallen into the water, it should be examined by a skilled person as it could be dangerous to use afterwards.
  4. Only the connecting flexible cable from the vessel should be connected to any socket-outlet.
  5.  Only one vessel should be connected to one socket-outlet.
  6. The connecting flexible cable should be undamaged and in one length, without joints and the connectors should be in good condition.
  7. Moisture, dust and salt in the vessel appliance inlet can constitute a serious hazard. Examine the appliance inlet: clean and dry it, if necessary, before plugging in the connecting flexible cable from the marina shore supply.
  8. It is dangerous for unskilled persons to attempt to repairs or alterations. If any difficulty arises, consult the marina operator or call Færder kommune/+47 33 39 00 00.

  On arrival:

  1. IMPORTANT! After mooring, switch off all current-using equipment ont the vessel.
  2. Examine the flexible cable and its connectors to ensure it is undamaged and in good condition.
  3. Connect the flexible cable first at the appliance inlet of the vessel and then at the shore supply.
  4. Ensure the cable is placed where it will not be damaged and ensure that it will not be a trip hazard to other persons.

  Before leaving:

  1. IMPORTANT! Switch of all current-using equipment on the vessel.
  2. Disconnect the flexible cable from the socket-outlet on the shore and then from the appliance inlet on the vessel.
  3. Replace the cover on the appliance inlet on the vessel to prevent the ingress of water.
  4. Coil up the connecting flexible cable, ensure that the connectors are clean and dry, and store the cable in a dry location where it will not be damaged.

  Jensesund gjestehavn på Vestre Bolæren

  På Vestre Bolæren finnes det også en gjestehavn. Gjestehavnen ligger i sundet mellom Vestre- og Mellom Bolæren.

  For at flest mulig skal få glede av øya, er båtplassene i Jensesund gjestehavn tilgjengelige for inntil tre døgn sammenhengende.

  Like ved gjestehavnen ligger Jensesund havnekro med alle rettigheter. Jensesund kan også tilby overnatting.

  Havnegebyr 2024

  I perioden 22.06-31.08.2024 innføres havnegebyr på 100 kroner pr. døgn. Betaling med Vipps. Søk opp ”Vestre Jensesund ” eller nummer 612119.

  Gjestehavnen administreres av Jensesund havnekro.

  Webkamera

  Følg med på vær og forhold i gjestehavna (både nord og syd) på Østre Bolæren via webkamera.

  Søndre havn

  Webkamerabilde fra gjestehavnen på Østre Bolæren - søndre havn.

  Nordre havn

  Webkamerabilde fra gjestehavnen på Østre Bolæren - nordre havn.