Aktuelle saker

Nyttig informasjon om Bolærne-øyene

I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill (herunder bl.a. engangsgrill, bålpanner og andre kokeapparater med brennstoff), i eller i nærheten av skog og annen utmark. Vi minner også om at det er forbudt å grille/brenne bål direkte på svaberg.

Det er likevel lov å tenne opp mindre «kaffebål» der bålet åpenbart ikke kan starte brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken eller har regnet i lang tid. Husk at du alltid må være sikker på at bålet er helt slukket når du forlater det. Du kan også grille på stranden og i vannkanten langs fjorden på kysten. Det må skje i svært god avstand fra skog og vegetasjon. Du må ta hensyn til vindretningen. Nå på våren kan en gnist være nok til at dødt gress fra i fjor antenner.

Det er lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Oppsummert

  • Du kan grille eller brenne kaffebål i strandkanten om det garantert ikke fører til brann. Vind og avstand til brennbart må være med i din vurdering.
  • Det er forbudt å brenne/grille på bart fjell, fordi svabergene skaller av. Dermed ødelegger du den mer enn 9 000 år gamle overflaten, polert fram under siste istid. 
  • Tenner du bål, har du alt ansvar, også for å slokke bålet fullstendig før du forlater det.
  • Brannvesenet gir ingen tillatelser, det er du selv som må vurdere faren og ta ansvaret.

Oppdager du en brann, kast deg på telefonen og ring 110!

Vi minner også om at det i Færder er en egen forskrift som forbyr all åpen brenning utendørs, les forskriften her. 

Les mer om bålbrenning og grilling på sikkerhverdag.no.

Færder nasjonalpark har egne regler for bålbrenning

  • Bålbrenning er kun tillatt i anlegg laget spesielt for dette, eller på løsmasser uten vegetasjon.
  • Brenning av avfall etter hogst og rydding i forbindelse med tiltak etter § 3 pkt. 2.2 d, pkt. 2.3 a og b kan skje iht. forvaltningsplan, jf. § 5.

Du kan tenne bål eller engangsgrill, men aldri på svaberg og annet fjellunderlag. Varmen kan føre til at fjellet sprekker, og bli ødelagt for alltid. Bruk helst en tilrettelagt bålplass. Og husk det generelle bålforbudet i skog og utmark mellom 15. april og 15. september. Hele året kan du likevel tenne kaffebål i vannkanten på sand og grus uten vegetasjon. Lenke til forskrift om vern av Færder nasjonalpark.

Bålregler for Færder nasjonalpark.