Generelt bålforbud

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i, eller i nærheten av skog og annen utmark. I tillegg har Færder kommune, samt nabokommunene Holmestrand, Horten og Tønsberg lokale forskrifter som forbyr all åpen brenning, med hjemmel i...

Hundehold og båndtvang

Hundehold Hundeloven har til formål å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden. Den gir regler for hvordan hundeholdet skal utøves av den enkelte for å vareta slike hensyn. Det skal vises aktsomhet for å unngå...