Aktuelle saker

Nyttig informasjon om Bolærne-øyene

Lokal forskrift om fartsgrenser i sjø ble vedtatt av kommunestyret 09.02.22 sak 007/22.

Fartøyer skal avpasse farten etter forholdene slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade på personer, andre fartøyer eller omgivelser, på grunn av bølger fra fartøyet eller på annen måte. Forskriften om fartsgrense for fritidsfartøy i Færder kommune kan du lese her (Lovdata).

Kart

Kartet under viser fartsbegrensninger i sjøen, vedtatt av kommunestyret i 2022Du kan også laste ned et mer detaljert kart her (PDF, 4 MB).

BåtFart – appen som hjelper deg å holde fartsgrensen på sjøen

Les mer om appen på kystverket.no.