Aktuelle saker

Nyttig informasjon om Bolærne-øyene

Lokal forskrift om fartsgrenser i sjø ble vedtatt av kommunestyret 29. mai 2019. Les saken her.

  • 5 knop er høyeste tillatte fart innenfor 100 meter fra land
  • 5 knop er høyeste tillatte fart i særskilt oppmerket sone (se kart)
  • 30 knop er høyeste tillatte fart innenfor de ytterste øyer (se kart)

Fartøyer skal avpasse farten etter forholdene slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade på personer, andre fartøyer eller omgivelser, på grunn av bølger fra fartøyet eller på annen måte.

Kart

Under ser et kart med de gjeldende fartsgrensene i sjø i Færder kommune. Kartet kan også lastes ned her (pdf).

Brosjyre

Færder kommune har laget en brosjyre med informasjon om fartsgrensene og annen praktisk informasjon til båtfolk. Brosjyren kan du laste ned her (pdf).

Vannscooter

Det er forbudt å kjøre vannscooter i hele Færder nasjonalpark. Nasjonalparken omfatter det aller meste av skjærgården i den østlige og sørlige delen av Færder kommune. Her er vannscooterbruk forbudt etter verneforskriften.

Oversiktskart over Færder nasjonalpark (pdf)