Kiosken og Kompasset café og restaurant har stengt for sesongen

Kompasset café og restaurant har nå stengt for sesongen, men du kan likevel besøke oss i desember. Fredag 8. desember og lørdag 9. desember arrangerer vi julebord på Østre Bolæren. Vi har satt sammen en pakke for en uforglemmelig kveld, og prisen er kun 1690 kroner...

Redusert havnegebyr fra 1. september 2023!

I perioden 1. september–15. oktober 2023 reduseres havnegebyret med 100 kroner for alle båtstørrelser. Pr. døgn (1. september–15. oktober 2023) Båt t.o.m. 30 fot kr 205,– 305,– Båt over 30 og t.o.m. 40 fot kr 270,– 370,– Båt over 40 og t.o.m. 50 fot kr 425,– 525,– Båt...

Fartsgrenser i sjø

Lokal forskrift om fartsgrenser i sjø ble vedtatt av kommunestyret 09.02.22 sak 007/22. Fartøyer skal avpasse farten etter forholdene slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade på personer, andre fartøyer eller omgivelser, på grunn av bølger fra fartøyet...

Ditt ansvar for å hindre brann opphører aldri

– Det ekstraordinære forbudet mot ild opphører fra i dag, fredag 30. juni, men innbyggernes ansvar for å hindre brann opphører aldri, sier brannsjef Per Olav Pettersen. Brannsjefen takker innbyggere og sommergjester som klokelig har etterlevd det ekstraordinære...

Fred og ro for sjøfuglene

Fra 15. april gjelder ferdselsforbudet på mange øyer og holmer i Færder nasjonalpark. Da skal sjøfuglene få legge egg og få frem avkom uten forstyrrelser. Forbudet gjelder helt ut til 50 meter unna land. Forbudet gjelder 50 meter unna holmen eller øya som har...