Aktuelle saker

Nyttig informasjon om Bolærne-øyene

Kommunens regler er endret av formannskapet den 13. mai. Disse er i tråd med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sin nye veileder for smittevern under Covid-19-pandemien for campingplasser og gjestehavner.

Etter de nye reglene kan gjestehavner holdes åpne hver dag, og overnatting tillates i båter som har egne matlagingsfasiliteter og eget toalett. Sanitæranlegg kan gjenåpnes.

 • I tråd med Fylkesmannens veileder er det bare tillatt å overnatte i båter som har egne matlagingsfasiliteter og eget toalett. Bakgrunnen for denne begrensningen er at dersom noen skulle bli syke under oppholdt, må de ha tilgang til disse fasilitetene i egen båt.
 • Sanitæranlegg og andre fellesanlegg kan holdes åpent, så fremt gjestehavnen sørger for gode internrutiner for smitteverntiltak som inkluderer hyppig renhold av alle kontaktpunkter og flater i fellesarealer.
 • Det stilles krav om at tydelige instrukser for god håndhygiene skal være synlig oppslått, og at god håndhygiene skal være gjennomførbar.
 • Den enkelte gjestehavn skal i tråd med veileder fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark lage egne regler for gjestenes atferd under oppholdet, basert på sentrale forskrifter og anbefalinger om smittevern, men tilpasset den enkelte havn. Reglene skal gjøres tilgjengelige og synlige for ansatte og gjester.
 • For gjestehavnene gjelder i tillegg følgende:
  • Ingen båter kan ligge utenpå hverandre.
  • Det må sikres forsvarlig avstand mellom hver enkelt båt slik at nasjonale anbefalinger om avstand mellom mennesker kan overholdes.
  • Det er viktig at tilstrekkelig avstand mellom de sosiale grupperingene (utendørs sittegrupper) på båtene sikres.

Kommunen gjør oppmerksom på at det er den enkeltes plikt å følge gjeldende forskrift. Kommunen har ikke anledning til å gi dispensasjon fra forskriften eller kapasitet til å svare på spørsmål og gi råd rundt dette.

Kommunen setter stor pris på sine båtgjester, både lokale og tilreisende, og ønsker alle velkommen til gjestehavnene og skjærgården så snart koronasituasjonen er over!

Halv pris på havnegebyret

Det er halv pris av ordinære havnegebyr inntil videre. Les mer om gjestehavnen på Østre Bolæren her.