Aktuelle saker

Nyttig informasjon om Bolærne-øyene

Grunnet arbeider ved det elektriske anlegget, er det dessverre ikke strøm og vann ved den gamle nordre brygga. Alle andre brygger har nå tilgang på strøm og vann. Fra 11. juni skal det betales ordinære havnegebyrer.

Havnegebyrene per døgn

  • Båt inntil 30 fot kr 260,–
  • Båt 31–40 fot kr 320,–
  • Båt 41–50 fot kr 450,–
  • Båt over 50 fot kr 580,–

Pris inkl. strøm, vann, internett og servicebygg med toaletter.

Havnegebyret betales i kiosken, i Kompasset Café og Restaurant, eller med Vipps (trykk på «Kjøp og betal» og søk opp «Østre Bolæren» eller nummer 247031). Vi går rundt med betalingsterminal ca. kl. 20:00. Har du ikke betalt havneavgiften ved innkreving, tilkommer et gebyr
på kr 30.

Vi har dessverre ingen mulighet for å holde av plasser i gjestehavnen.

Les mer om gjestehavnen her