Aktuelle saker

Nyttig informasjon om Bolærne-øyene

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i, eller i nærheten av skog og annen utmark. I tillegg har Færder kommune, samt nabokommunene Holmestrand, Horten og Tønsberg lokale forskrifter som forbyr all åpen brenning, med hjemmel i forurensningsloven. Men du kan, om det garantert ikke fører til brann, kose deg med kaffebål, grille eller bruke bålpanne.

Oppdager du en brann, kast deg på telefonen og ring 110!

Vi minner også om at det i Færder er en egen forskrift som forbyr all åpen brenning utendørs, les forskriften her. 

Les mer om bålbrenning og grilling på sikkerhverdag.no

Færder nasjonalpark har egne regler for bålbrenning

  • Bålbrenning er kun tillatt i anlegg laget spesielt for dette, eller på løsmasser uten vegetasjon.
  • Brenning av avfall etter hogst og rydding i forbindelse med tiltak etter § 3 pkt. 2.2 d, pkt. 2.3 a og b kan skje iht. forvaltningsplan, jf. § 5.

Du kan tenne bål eller engangsgrill, men aldri på svaberg og annet fjellunderlag. Varmen kan føre til at fjellet sprekker, og bli ødelagt for alltid. Bruk helst en tilrettelagt bålplass. Og husk det generelle bålforbudet i skog og utmark mellom 15. april og 15. september. Hele året kan du likevel tenne kaffebål i vannkanten på sand og grus uten vegetasjon. Lenke til forskrift om vern av Færder nasjonalpark.

Les mer om sporløs ferdsel på ferdernasjonalpark.no.

Skogbrann - åpen ild i skog og mark er forbudt fra 15. april til 15. september