Aktuelle saker

Nyttig informasjon om Bolærne-øyene

Kommunens lokale forskrift om begrensninger i drift av campingplasser, gjestehavner m.m. i anledning utbrudd av Covid-19 ble opphevet den 10. juni. Det betyr at det ikke lengre gjelder noen lokale begrensninger for drift av campingplasser og gjestehavner i kommunen. Campinggjester og båtfolket ønskes nå velkommen tilbake til campingplassene og gjestehavnene i kommunen. Alle oppfordres til å overholde nasjonale retningslinjer for avstand og sosial kontakt.

Når campingplasser og gjestehavner åpner for fullt igjen, oppfordres disse til å fremdeles ta ansvar for å begrense smitterisikoen ved å opprettholde nødvendige smitteverntiltak som ekstra fokus på mulighet for god håndhygiene, unngå større ansamling av mennesker, samt ekstra renhold av fellesarealer/sanitærfunksjoner. Dette kan gjøres gjennom lokale regler/bestemmelser. Alle gjester anbefales å holde seg oppdatert på nasjonale smittevernråd på sidene til Folkehelseinstituttet, herunder særlig råd for avstand, karantene og isolering. Videre må gjestene respektere campingplassene og gjestehavnenes regler for hygiene og smittevern for øvrig.

Kommunen takker alle som tålmodig har ventet til vi kunne åpne campingplassene og gjestehavnene for fullt igjen. Vi er glade for at de tiltakene som har vært gjort har virket, og vi håper at respekt for de gjenværende smitteverntiltakene vil hindre en ny smittebølge.

Vi ønsker alle våre gjester hjertelig velkommen tilbake, og håper alle får en fin og trygg sommer i vår vakre kommune!

Les mer om gjestehavna på Østre Bolæren her