Aktuelle saker

Nyttig informasjon om Bolærne-øyene

Kompasset Café og restaurant og kiosken på Østre Bolæren holder stengt i påsken p.g.a. smittesituasjonen.

Les mer i denne artikkelen

Det blir ikke fergetrafikk til Bolærne-øyene i påsken

Det er ikke tilstrekkelig beredskap for å ivareta ev. redningsaksjoner i skjærgården i denne perioden.