Mellom Bolæren

Mellom Bolæren er en unik og vakker øy i skjærgården og levested for en rekke truede plante- og dyrearter. Mellom Bolæren  er ett av i alt 37 utvalgte kulturmiljøer med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold. Les mer om kulturmiljøet og øyas spennende historie her.

Grevestuen på Mellom Bolæren er bygd av grev Peder Anker Wedel Jarlsberg rundt 1845. Den ligger med lett atkomst ned til sjøen. Bygningen er restaurert av Mellem Bolærens venner.

På Mellom Bolæren finnes restaurerte bosetninger fra 1800-tallet og minner fra Jarlsberg-grevskapets bruk av øya til jaktaktiviteter, men også alvorlige minner med restene etter krigsfangeleir.

På øya finner du også kystledhytta Rønningen på småbruket Grevestuen, kyststi i nasjonalparken, rik flora med sjeldne urter, gammel edelløvskog, rester av fangeleir for russiske krigsfanger, gravrøyser og mye mer.

Mellom Bolæren har spor fra krig og fred, fra skipsfart, karrig landbruk og bronsealderens mytiske forestillinger om havet. En liten øy kan romme lang og variert historie.

Mellem-Bolærens venner

Da Nøtterøy kommune kjøpte Mellom Bolæren fra forsvaret, var bygningene på øya i elendig forfatning. En frivillig dugnadsgruppe, som kaller seg Mellem-Bolærens venner, har over mange år restaurert bygningene på øya samt ryddet i vegetasjonen. Gruppa holder på fortsatt, og har ferdigrestaurert de to strandsitterstedene/småbrukene Nordre Jensesund og Vestre Rydningen og den toetasjes tømmerbygningen Grevestuen. Bygningene er opprinnelig fra 17- og 18-hundretallet og har stor historisk verdi. All restaurering er derfor gjennomført i forståelse med Riksantikvaren.

Fant du det du lette etter?